PDF Tlačiť

Vitajte na oficiálnej stránke obce Pozba.

Üdvözöljük Pozba község hivatalos honlapján.

 

Oznam web

 

Stránka je momentálne vo výstavbe. Na obsahu sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

 

Počet obyvateľov obce:508

Rozloha: 941 ha

 

 Obec Pozba sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Nové Zámky, rozprestierajúc sa na Podunajskej pahorkatine, z ktorej na územie zasahuje Hronská pahorkatina prostredníctvom svojej západnej časti  Bešianskej pahorkatiny. Tvar katastra obce je pretiahnutý v smere sever – juh. Obec má v okrese Nové Zámky takmer okrajovú polohu, susedí na juh s obcou Dedinka, na západe s obcami Podhájska, Veľké Lovce. Na severe a severozápade hraničí obcou Trávnica. Susediacou obcou na východ je Bardoňovo.

 

Okresné mesto Nové Zámky je vzdialené 32 km.  

V blízkosti obce sa nachádzajú mestá:

  • Šurany,
  • Nové Zámky,
  • Levice,
  • Vráble,
  • Nitra.

Územnosprávne patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Potenciálnu prírodnú vegetáciu tvoria jaseňové, brestové a dubové lesy.

V západnej časti sa nachádzajú  vinice.

Priestorovo je naviazaná na západo-východnú os, ktorú tvorí cesta II/580 Šurany – Kalná nad Hronom, spájajúca cestu I/75 Šaľa – Nové Zámky a cestu I/51 Nitra – Levice.

Územím obce prechádza elektrifikovaná železničná trať č. 150 spájajúca Nové Zámky – Zvolen.

Veľkosťou plochy katastrálneho územia patrí obec Pozba k menším obciam okresu Nové Zámky.

Prírodné pomery obce sú ovplyvnené geologickými pomermi a charakterom reliéfu. Dominantný je reliéf nižinných pahorkatín, ktoré sú na území mierne až stredne členité a ich nadmorské výšky sa pohybujú v rozpätí 156 – 253 m.

Z klimatického hľadiska leží obec v teplej klimatickej oblasti v teplom mierne suchom okrsku s miernou zimou . Vodstvo obce charakterizuje z vodných tokov potok Liska, pretekajúci intravilánom z východu smerom na západ. Z pôdnych typov prevládajú územia černozeme hnedozemné a čiernicové zo spraší a spršových hlín.

V katastrálnom území sa síce nenachádza žiadne chránené územie ale súčasťou ochrany prírody je tu chránený strom 400 ročný dub cerový / Quercus cerris /, označený ako Tankošký cer. Predmetom ochrany je jeho vedecko – výskumný a kultúrny význam.


<div id="MapaMapySk"><a href="http://www.mapa-mapy.sk" title="www.mapa-mapy.sk">mapy</a></div>
<script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://www.mapa-mapy.sk/widgets.js"></script>
<script type="text/javascript">
webMap.width="400px";
webMap.height="400px";
webMap.centerLat=48.113620537867924;
webMap.centerLng=18.3856201171875;
webMap.type=3;
webMap.zoom=14;
webMap.typeControl=0;
webMap.controler=3;
webMap.overview=0;
webMap.marker=0;
if (document.characterSet) { webMap.charSet = document.characterSet; } else if (document.charset) { webMap.charSet = document.charset; } else { webMap.charSet = null; }
webMap.createMap();
</script>
 

Meniny

Dnes má meniny: Jakub
Zajtra: Anna

Počet návštev

Ste návštevník číslo
199053
DnesDnes53
VčeraVčera94
Tento týždeňTento týždeň391
Tento mesiacTento mesiac2643
CelkovoCelkovo199053
Statistik created: 2024-07-25T06:26:03+02:00
44.192.44.30