Upozornenie!!! Z dôvodu rôznorodosti internetových aplikácií je možné, že sa Vám nepodarí zobraziť jednotlivé nariadenia priamo v prehliadači. V prípade tohoto problému si stiahnite dokument kliknutím na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Uložiť odkaz ako...". Za pochopenie ďakujeme.

Dátum vyvesenia Číslo uznesenia
Veľkosť dokumentu
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/9 pdf_button 43 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/10 pdf_button 44 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/12 pdf_button 47 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/13 pdf_button 45 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/14 pdf_button 50 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/15 pdf_button 66 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/17/a pdf_button 41 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/17/b pdf_button 40 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/17/c pdf_button 42 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/17/d pdf_button 38 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/17/e pdf_button 41 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/17/f pdf_button 43 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/17/g pdf_button 42 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/17/h pdf_button 43 kB
11. 2. 2015 Uznesenie 20150123/17/i pdf_button 40 kB
22. 2. 2015 Uznesenie 20150211/7 pdf_button 39 kB
22. 2. 2015 Uznesenie 20150211/8 pdf_button 40 kB
22. 2. 2015 Uznesenie 20150211/9 pdf_button 42 kB
22. 2. 2015 Uznesenie 20150211/10 pdf_button 60 kB
22. 2. 2015 Uznesenie 20150211/11/a pdf_button 41 kB
22. 2. 2015 Uznesenie 20150211/11/b pdf_button 42 kB
22. 2. 2015 Uznesenie 20150211/11/c pdf_button 45 kB
22. 2. 2015 Uznesenie 20150211/11/e pdf_button 42 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/7/b pdf_button 51 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/8 pdf_button 43 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/10/a pdf_button 47 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/10/b pdf_button 65 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/10/c pdf_button 42 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/10/d pdf_button 41 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/10/e pdf_button 40 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/10/f pdf_button 45 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/10/g pdf_button 44 kB
10. 3. 2015 Uznesenie 20150227/10/h pdf_button 41 kB
 10. 4. 2015
Uznesenie 20150331/7  pdf_button 47 kB
 10. 4. 2015 Oznámenie o pozastavení výkonu uznesenia 20150331/7 pdf_button 59 kB
 10. 4. 2015 Uznesenie 20150331/8 pdf_button 48 kB
 10. 4. 2015 Uznesenie 20150331/9 pdf_button 44 kB
 10. 4. 2015 Uznesenie 20150331/10 pdf_button 42 kB
 10. 4. 2015 Uznesenie 20150331/11 pdf_button 112 kB
 10. 4. 2015 Uznesenie 20150331/12 pdf_button 40 kB
 10. 4. 2015 Uznesenie 20150331/13 pdf_button 48 kB
 10. 4. 2015 Uznesenie 20150331/14 pdf_button 63 kB
 10. 4. 2015 Oznámenie o pozastavení výkonu uznesenia 20150331/14 pdf_button 69 kB
4. 5. 2015 Uznesenie 20150424/7 pdf_button 41 kB
4. 5. 2015 Uznesenie 20150424/8 pdf_button 52 kB
4. 5. 2015 Uznesenie 20150424/9 pdf_button 44 kB
4. 5. 2015 Uznesenie 20150424/10 pdf_button 52 kB
4. 5. 2015 Uznesenie 20150424/11 pdf_button 44 kB
4. 5. 2015 Uznesenie 20150424/12 pdf_button 45 kB
4. 5. 2015 Uznesenie 20150424/13a pdf_button 39 kB
4. 5. 2015 Uznesenie 20150424/13b pdf_button 43 kB
4. 5. 2015 Oznámenie o pozastavení výkonu uznesenia 20150331/7 pdf_button 57 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/7/a pdf_button 46 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/7/b pdf_button 233 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/8/a pdf_button 74 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/8/b pdf_button 58 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/8/c pdf_button 59 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/9/a pdf_button 43 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/9/b pdf_button 43 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/10/a pdf_button 44 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/10/b pdf_button 47 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/11 pdf_button 41 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/12 pdf_button 142 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/13/a pdf_button 204 kB
9. 6. 2015 Uznesenie 20150529/13/b pdf_button 488 kB
10. 7. 2015 Uznesenie 20150630/8 pdf_button 46 kB
10. 7. 2015 Uznesenie 20150630/9 pdf_button 45 kB
10. 7. 2015 Uznesenie 20150630/10 pdf_button 65 kB
10. 7. 2015 Uznesenie 20150630/11 pdf_button 52 kB
10. 7. 2015 Uznesenie 20150630/12 pdf_button 123 kB
10. 7. 2015 Uznesenie 20150630/13 pdf_button 160 kB
10. 7. 2015 Uznesenie 20150630/14/b pdf_button 47 kB
22. 7. 2015 Uznesenie 20150630/14/a pdf_button 189 kB
11. 8. 2015 Uznesenie 20150706/7/PR pdf_button 134 kB
11. 8. 2015 Uznesenie 20150706/8/PR pdf_button 104 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/7/a pdf_button 89 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/7/b pdf_button 317 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/8 pdf_button 451 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/9 pdf_button 55 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/10 pdf_button 66 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/11 pdf_button 42 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/12 pdf_button 217 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/13 pdf_button 42 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/14 pdf_button 41 kB
8. 9. 2015 Uznesenie 20150828/15 pdf_button 41 kB
9. 10. 2015 Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pozbe zo dňa 17.09.2015 č. 20150917/7 pdf_button 497 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/7 pdf_button 197 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/8 pdf_button 174 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/9 pdf_button 180 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/10 pdf_button 185 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/11 pdf_button 183 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/12 pdf_button 201 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/13 pdf_button 369 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/14 pdf_button 227 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/15 pdf_button 282 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/16 pdf_button 173 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/17 pdf_button 178 kB
5. 11. 2015 Uznesenie 20151028/18 pdf_button 212 kB
11. 12. 2015 Uznesenie 20151130/7/a pdf_button 260 kB
11. 12. 2015 Uznesenie 20151130/7/b pdf_button 213 kB
11. 12. 2015 Uznesenie 20151130/8 pdf_button 202 kB
11. 12. 2015 Uznesenie 20151130/9 pdf_button 251 kB
11. 12. 2015 Uznesenie 20151130/10 pdf_button 182 kB
11. 12. 2015 Uznesenie 20151130/11 pdf_button 201 kB
11. 12. 2015 Uznesenie 20151130/12 pdf_button 222 kB
11. 12. 2015 Uznesenie 20151130/13 pdf_button 295 kB
14. 12. 2015 Oznámenie o pozastavení výkonu uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pozba 20150424/8 pdf_button 241 kB
14. 12. 2015 Uznesenie 20150123/7 pdf_button 412 kB
14. 12. 2015 Uznesenie 20150123/8 pdf_button 459 kB
14. 12. 2015 Uznesenie 20150123/11 pdf_button 417 kB
14. 12. 2015 Uznesenie 20150123/11/d pdf_button 601 kB
14. 12. 2015 Uznesenie 20150227/7/a pdf_button 184 kB
14. 12. 2015 Uznesenie 20150227/9 pdf_button 310 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/7 pdf_button 485 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/8 pdf_button 201 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/9 pdf_button 194 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/10 pdf_button 234 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/11 pdf_button 193 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/12/a pdf_button 182 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/12/b pdf_button 210 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/13/a pdf_button 234 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/13/b pdf_button 315 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/13/c pdf_button 209 kB
28. 12. 2015 Uznesenie 20151218/13/d pdf_button 177 kB
  Späť na uznesenia  
 

Meniny

Dnes má meniny: Ambróz
Zajtra: Marína

Počet návštev

Ste návštevník číslo
175804
DnesDnes10
VčeraVčera106
Tento týždeňTento týždeň282
Tento mesiacTento mesiac546
CelkovoCelkovo175804
Statistik created: 2023-12-06T22:43:33+01:00
44.220.249.141