PDF Tlačiť


Upozornenie!!! Z dôvodu rôznorodosti internetových aplikácií je možné, že sa Vám nepodarí zobraziť jednotlivé faktúry priamo v prehliadači. V prípade tohoto problému si stiahnite dokument kliknutím na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "uložiť odkaz ako...". Za pochopenie ďakujeme.

Dátum vyvesenia Číslo / Názov faktúry Veľkosť dokumentu
13. 05. 2015
Faktúra č. 201515 pdf_button 70 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201516 pdf_button 55 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201517 pdf_button 55 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201519 pdf_button 61 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201520 pdf_button 58 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201521 pdf_button 241 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201522 pdf_button 72 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201523 pdf_button 59 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201524 pdf_button 60 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201525 pdf_button 70 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201526 pdf_button 69 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201527 pdf_button 70 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201528 pdf_button 53 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201529 pdf_button 64 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201530 pdf_button 52 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201532 pdf_button 66 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201533 pdf_button 65 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201534 pdf_button 78 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201535 pdf_button 60 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201536 pdf_button 68 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201537 pdf_button 57 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201538 pdf_button 57 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201539 pdf_button 90 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201540 pdf_button 59 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201541 pdf_button 62 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201542 pdf_button 71 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201543 pdf_button 69 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201545 pdf_button 68 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201546 pdf_button 69 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201547 pdf_button 70 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201548 pdf_button 67 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201549 pdf_button 63 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 201551 pdf_button 61 kB
13. 05. 2015
Faktúra č. 1041500243 pdf_button 61 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/50 pdf_button 46 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/51 pdf_button 47 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/52 pdf_button 37 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/53 pdf_button 47 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/54 pdf_button 52 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/55 pdf_button 47 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/56 pdf_button 46 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/57 pdf_button 42 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/58 pdf_button 59 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/59 pdf_button 51 kB
22. 7. 2015 Faktúra č. 2015/60 pdf_button 46 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/61 pdf_button 495 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/62 pdf_button 332 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/63 pdf_button 190 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/64 pdf_button 303 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/65 pdf_button 243 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/66 pdf_button 241 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/67 pdf_button 255 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/68 pdf_button 306 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/69 pdf_button 385 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/70 pdf_button 280 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/71 pdf_button 189 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/72 pdf_button 206 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/73 pdf_button 359 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/74 pdf_button 358 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/75 pdf_button 597 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/76 pdf_button 285 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/77 pdf_button 313 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/78 pdf_button 476 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/79 pdf_button 329 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/81 pdf_button 241 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/82 pdf_button 237 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/83 pdf_button 237 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/84 pdf_button 353 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/85 pdf_button 254 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/86 pdf_button 337 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/87 pdf_button 330 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/88 pdf_button 337 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/89 pdf_button 334 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/90 pdf_button 273 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/91 pdf_button 63 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/92 pdf_button 52 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/93 pdf_button 61 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/94 pdf_button 70 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/95 pdf_button 69 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/96 pdf_button 86 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/97 pdf_button 66 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/98 pdf_button 72 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/99 pdf_button 58 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/100 pdf_button 59 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/101 pdf_button 256 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/102 pdf_button 287 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/103 pdf_button 364 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/104 pdf_button 230 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/105 pdf_button 307 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/106 pdf_button 337 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/107 pdf_button 288 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/108 pdf_button 360 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/109 pdf_button 334 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/110 pdf_button 331 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/111 pdf_button 334 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/112 pdf_button 333 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/112b pdf_button 328 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/113 pdf_button 320 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/114 pdf_button 282 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/115 pdf_button 380 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/116 pdf_button 285 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/117 pdf_button 247 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/118 pdf_button 248 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/119 pdf_button 242 kB
3. 11. 2015 Faktúra č. 2015/120 pdf_button 229 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/121 pdf_button 278 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/122 pdf_button 326 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/123 pdf_button 264 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/124 pdf_button 491 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/125 pdf_button 267 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/126 pdf_button 276 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/127 pdf_button 291 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/128 pdf_button 280 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/129 pdf_button 446 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/130 pdf_button 286 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/131 pdf_button 327 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/132 pdf_button 315 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/133 pdf_button 287 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/134 pdf_button 320 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/135 pdf_button 335 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/136 pdf_button 323 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/137 pdf_button 330 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/138 pdf_button 335 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/139 pdf_button 338 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/140 pdf_button 347 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/141 pdf_button 275 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/142 pdf_button 292 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/143 pdf_button 241 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/144 pdf_button 274 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/145 pdf_button 498 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/146 pdf_button 285 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/147 pdf_button 291 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/148 pdf_button 396 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/149 pdf_button 286 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/150 pdf_button 242 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/151 pdf_button 591 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/152 pdf_button 433 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/153 pdf_button 290 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/154 pdf_button 313 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/155 pdf_button 378 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/156 pdf_button 384 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/157 pdf_button 347 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/158 pdf_button 340 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/159 pdf_button 345 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/160 pdf_button 345 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/161 pdf_button 341 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/162 pdf_button 328 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/163 pdf_button 450 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/164 pdf_button 266 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/165 pdf_button 431 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/166 pdf_button 269 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/167 pdf_button 284 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/168 pdf_button 291 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/169 pdf_button 293 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/170 pdf_button 315 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/171 pdf_button 256 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/172 pdf_button 252 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/173 pdf_button 275 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/174 pdf_button 443 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/175 pdf_button 348 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/176 pdf_button 349 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/177 pdf_button 343 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/178 pdf_button 348 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/179 pdf_button 345 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/180 pdf_button 343 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/181 pdf_button 360 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/182 pdf_button 341 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/183 pdf_button 329 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/184 pdf_button 290 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/185 pdf_button 291 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/186 pdf_button 327 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/187 pdf_button 294 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/188 pdf_button 273 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/189 pdf_button 278 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/190 pdf_button 243 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/191 pdf_button 260 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/192 pdf_button 280 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/193 pdf_button 244 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/194 pdf_button 286 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/195 pdf_button 440 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/196 pdf_button 295 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/197 pdf_button 293 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/198 pdf_button 271 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/199 pdf_button 279 kB
4. 11. 2015 Faktúra č. 2015/200 pdf_button 419 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/201 pdf_button 380 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/202 pdf_button 278 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/203 pdf_button 503 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/204 pdf_button 300 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/205 pdf_button 314 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/206 pdf_button 372 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/207 pdf_button 376 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/208 pdf_button 376 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/209 pdf_button 370 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/210 pdf_button 375 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/211 pdf_button 511 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/212 pdf_button 291 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/213 pdf_button 288 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/214 pdf_button 275 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/215 pdf_button 283 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/216 pdf_button 308 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/217 pdf_button 334 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/218 pdf_button 320 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/219 pdf_button 297 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/220 pdf_button 264 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/221 pdf_button 452 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/222 pdf_button 391 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/223 pdf_button 278 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/224 pdf_button 292 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/225 pdf_button 274 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/226 pdf_button 271 kB
5. 11. 2015 Faktúra č. 2015/227 pdf_button 437 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/228 pdf_button 331 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/229 pdf_button 394 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/231 pdf_button 234 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/232 pdf_button 271 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/233 pdf_button 366 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/234 pdf_button 364 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/235 pdf_button 368 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/236 pdf_button 367 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/237 pdf_button 365 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/238 pdf_button 270 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/239 pdf_button 304 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/240 pdf_button 272 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/241 pdf_button 276 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/242 pdf_button 334 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/243 pdf_button 243 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/244 pdf_button 227 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/245 pdf_button 237 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/246 pdf_button 264 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/247 pdf_button 376 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/248 pdf_button 355 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/249 pdf_button 352 kB
29. 12. 2015 Faktúra č. 2015/250 pdf_button 279 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/251 pdf_button 273 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/252 pdf_button 271 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/253 pdf_button 275 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/254 pdf_button 286 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/255 pdf_button 231 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/256 pdf_button 312 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/257 pdf_button 306 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/258 pdf_button 385 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/259 pdf_button 370 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/260 pdf_button 368 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/261 pdf_button 372 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/262 pdf_button 371 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/263 pdf_button 375 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/264 pdf_button 369 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/265 pdf_button 314 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/266 pdf_button 313 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/267 pdf_button 280 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/268 pdf_button 238 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/269 pdf_button 275 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/270 pdf_button 324 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/271 pdf_button 319 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/272 pdf_button 270 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/273 pdf_button 295 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/274 pdf_button 272 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/275 pdf_button 270 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/276 pdf_button 285 kB
30. 12. 2015 Faktúra č. 2015/277 pdf_button 311 kB
29. 2. 2016 Dodatok k faktúre č. 2015/151 - Kúpno-predajná zmluva č. 04082015 pdf_button 178 kB

 

  Späť na faktúry  
 

Meniny

Dnes má meniny: Urban
Zajtra: Dušan

Počet návštev

Ste návštevník číslo
191991
DnesDnes6
VčeraVčera106
Tento týždeňTento týždeň424
Tento mesiacTento mesiac2507
CelkovoCelkovo191991
Statistik created: 2024-05-24T21:10:53+02:00
44.221.70.232