Uznesenia


Upozornenie!!! Z dôvodu rôznorodosti internetových aplikácií je možné, že sa Vám nepodarí zobraziť jednotlivé nariadenia priamo v prehliadači. V prípade tohoto problému si stiahnite dokument kliknutím na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Uložiť odkaz ako...". Za pochopenie ďakujeme.

Dátum vyvesenia Číslo uznesenia
Veľkosť dokumentu
  Prejsť na uznesenia z roku 2012  
  Prejsť na uznesenia z roku 2013  
  Prejsť na uznesenia z roku 2014  
  Prejsť na uznesenia z roku 2015  
  Prejsť na uznesenia z roku 2016  
  Prejsť na uznesenia z roku 2017  
1. 2. 2018 Uznesenie 20180119/7 pdf_button 248 kB
1. 2. 2018 Uznesenie 20180119/8/a pdf_button 206 kB
1. 2. 2018 Uznesenie 20180119/8/b-U pdf_button 237 kB
1. 2. 2018 Uznesenie 20180119/9 pdf_button 249 kB
1. 2. 2018 Uznesenie 20180119/10 pdf_button 229 kB
1. 2. 2018 Uznesenie 20180119/11 pdf_button 206 kB
1. 2. 2018 Uznesenie 20180119/12 pdf_button 226 kB
1. 2. 2018 Uznesenie 20180119/13-U pdf_button 209 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/7 pdf_button 245 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/8/a pdf_button 214 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/8/b pdf_button 209 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/8/c-U pdf_button 210 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/9 pdf_button 289 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/10 pdf_button 214 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/11 pdf_button 185 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/12 pdf_button 258 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/13/a pdf_button 208 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/13/b pdf_button 223 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/13/c pdf_button 204 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/13/d-U pdf_button 196 kB
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/14 pdf_button 194 kB
6. 3. 2018 Návrh uznesenia č. 20180223/15 nebol predložený k hlasovaniu
6. 3. 2018 Uznesenie 20180223/16-U pdf_button 224 kB
27. 4. 2018 Uznesenie č. 20180329/7/a  - kontrola plnenia uznesení pdf_button 295 kB
27. 4. 2018 Uznesenie č. 20180329/7/b-U -  I. následná kontrola pdf_button 468 kB
27. 4. 2018 Uznesenie č. 20180329/8 - Cena Obce Pozba obyvateľke pdf_button 275 kB
27. 4. 2018 Uznesenie č. 20180329/9 - Cena Obce Pozba kolektívu obce pdf_button 273 kB
27. 4. 2018 Uznesenie č. 20180329/10 - Správa o výsledkoch inventarizácie majetku pdf_button 234 kB
27. 4. 2018 Uznesenie č. 20180329/11 - Vnútorná smernica upravujúca systém fin. riadenia a fin. kontroly - Novelizácia č. 1 pdf_button 262 kB
27. 4. 2018 Uznesenie č. 20180329/12 - zabezpečenie dovážanej stravy pre MŠ Pozba pdf_button 200 kB
27. 4. 2018 Uznesenie č. 20180329/13 - vyjadrenie nesúhlasu s poverením funkcie pdf_button 178 kB
27. 4. 2018 Uznesenie č. 20180329/14-U - vykonanie kontroly v rozsahu nakladania s NFP pdf_button 222 kB
17. 5. 2018 Uznesenie č. 20180504/7 pdf_button 251 kB
17. 5. 2018 Uznesenie č. 20180504/8 pdf_button 188 kB
17. 5. 2018 Uznesenie č. 20180504/9/a pdf_button 212 kB
17. 5. 2018 Uznesenie č. 20180504/9-U pdf_button 210 kB
17. 5. 2018 Uznesenie č. 20180504/10 pdf_button 427 kB
17. 5. 2018 Uznesenie č. 20180504/11 pdf_button 199 kB
17. 5. 2018 Uznesenie č. 20180504/12-U pdf_button 409 kB
7. 6. 2018 Uznesenie č. 20180525/7 - kontrola plnenia uznesení pdf_button 273 kB
7. 6. 2018 Uznesenie č. 20180525/8/a - vyjadrenie a odporučenie FnK k Záverečnému účtu pdf_button 246 kB
7. 6. 2018 Uznesenie č. 20180525/8/b - odborné stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu pdf_button 235 kB
7. 6. 2018 Uznesenie č. 20180525/8/c - schválenie Záverečného účtu pdf_button 220 kB
7. 6. 2018 Uznesenie č. 20180525/8/d-U - použitie prebytku rozpočtu pdf_button 234 kB
7. 6. 2018 Uznesenie č. 20180525/9 - dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
pdf_button 242 kB
7. 6. 2018 Uznesenie č. 20180525/10 - delegovanie členov do Rady školy pdf_button 186 kB
7. 6. 2018 Uznesenie č. 20180525/11-U - rozpočtové opatrenie č. 2/2018 pdf_button 350 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/7/a - kontrola plnenia uznesení pdf_button 254 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/7/b-U - 2. následná kontrola pdf_button 446 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/8/a - písomná správa o MŠ pdf_button 197 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/8/b-U + oznámenie o pozastavení výkonu uznesenia - riešenie situácie v MŠ
pdf_button 1,21 MB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/9 - plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok pdf_button 174 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/10 - Zmluva o dielo na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov pdf_button 247 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/11 - kronikársky záznam 2017 pdf_button 176 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/12 - termíny zasadnutí na II. polrok pdf_button 185 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/13 - správa z kontroly nakladania s NFP pre RKC pdf_button 226 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/14/a - programová štruktúra rozpočtu - zmena pdf_button 681 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/14/b-U - rozpočtové opatrenie č. 3/2018 pdf_button 259 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/15 - správa z kontroly - stravovanie zamestnancov pdf_button 218 kB
10. 7. 2018 Uznesenie 20180629/16-U - uznesenie Okresného súdu N. Zámky pdf_button 188 kB
8. 8. 2018
Uznesenie 20180727/7 pdf_button 270 kB
8. 8. 2018 Uznesenie 20180727/8 pdf_button 191 kB
8. 8. 2018 Uznesenie 20180727/9 pdf_button 192 kB
8. 8. 2018 Uznesenie 20180727/10-U pdf_button 376 kB
17. 9. 2018 Uznesenie č. 20180831/7 - kontrola uznesení pdf_button 258 kB
17. 9. 2018 Uznesenie č. 20180831/8/a - Vyjadrenie a odporučenie FnK k vyhodnoteniu rozpočtu k 30.6.2018 pdf_button 220 kB
17. 9. 2018 Uznesenie č. 20180831/8/b-U - Vyhodnotenie finančného programového rozpočtu k 30.6.2018 pdf_button 214 kB
17. 9. 2018 Uznesenie č. 20180831/9 - VZN č. 1/2018 o výške a spôsobe úhrady príspevku za pobyt v MŠ pdf_button 197 kB
17. 9. 2018 Uznesenie č. 20180831/10 - rozpočtové opatrenie č. 5/2018 pdf_button 371 kB
17. 9. 2018 Uznesenie č. 20180831/11 - dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pdf_button 171 kB
17. 9. 2018 Uznesenie č. 20180831/12 - zmena dokumentu, zrušenie vykonateľného uznesenia pdf_button 146 kB
17. 9. 2018 Uznesenie č. 20180831/13-U - písomný záznam zo stretnutia rodičov pdf_button 176 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/7/a - kontrola uznesení pdf_button 352 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/7/b - 1. následná kontrola uznesení pdf_button 439 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/7/c-U - uzatvorenie zmluvy o dielo pdf_button 195 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/8/a - správa audítora ku KÚZ pdf_button 198 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/8/b - správa audítora - názor pdf_button 217 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/8/c - vyjadrenie o odporučenie FnK pdf_button 202 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/8/d - odborné stanovisko hlavného kontrolóra pdf_button 194 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/8/e-U - Konsolidovaná výročná správa pdf_button 189 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/9 - rozdelenie výsledku hospodárenia pdf_button 183 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/10 - dočasné prerušenie prevádzky MŠ pdf_button 218 kB
11. 10. 2018 Uznesenie č. 20180928/11-U - rozpočtové opatrenie č. 6/2018 pdf_button 334 kB
12. 11. 2018 Uznesenie č. 20181029/7 - kontrola uznesení od 28.9.2018 pdf_button 251 kB
12. 11. 2018 Uznesenie č. 20181029/8/a - nevypracovanie dok. Vyjadrenie a odporučenie  FnK pdf_button 236 kB
12. 11. 2018 Uznesenie č. 20181029/8/b - Vyhodnotenie Fin. programového rozpočtu k 30.9.2018 pdf_button 210 kB
12. 11. 2018 Uznesenie č. 20181029/9 - Správa z kontroly hospodárenia - SF pdf_button 214 kB
12. 11. 2018 Uznesenie č. 20181029/10-U - rozpočtové opatrenie č. 7/2018 - neschválené pdf_button 796 kB
21. 12. 2018 Uznesenie č. 20181210/8/a pdf_button 155 kB
21. 12. 2018 Uznesenie č. 20181210/8/b pdf_button 154 kB
21. 12. 2018 Uznesenie č. 20181210/8/c pdf_button 163 kB
21. 12. 2018 Uznesenie č. 20181210/9/a pdf_button 165 kB
21. 12. 2018 Uznesenie č. 20181210/9/b pdf_button 154 kB
21. 12. 2018 Uznesenie č. 20181210/10 pdf_button 182 kB
21. 12. 2018 Uznesenie č. 20181210/11 pdf_button 160 kB
21. 12. 2018 Uznesenie č. 20181210/12 pdf_button 163 kB
21. 12. 2018 Uznesenie č. 20181210/13 pdf_button 189 kB
 

Meniny

Dnes má meniny: Jakub
Zajtra: Anna

Počet návštev

Ste návštevník číslo
199051
DnesDnes51
VčeraVčera94
Tento týždeňTento týždeň389
Tento mesiacTento mesiac2641
CelkovoCelkovo199051
Statistik created: 2024-07-25T06:26:03+02:00
44.192.44.30