PDF Tlačiť


Upozornenie!!! Z dôvodu rôznorodosti internetových aplikácií je možné, že sa Vám nepodarí zobraziť jednotlivé faktúry priamo v prehliadači. V prípade tohoto problému si stiahnite dokument kliknutím na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "uložiť odkaz ako...". Za pochopenie ďakujeme.

Dátum vyvesenia Číslo / Názov faktúry Veľkosť dokumentu
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/1 pdf_button 404 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/2 pdf_button 310 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/3 pdf_button 231 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/4 pdf_button 269 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/5 pdf_button 263 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/6 pdf_button 337 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/7 pdf_button 383 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/8 pdf_button 260 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/9 pdf_button 457 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/10 pdf_button 388 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/11 pdf_button 398 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/12 pdf_button 260 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/13 pdf_button 285 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/14 pdf_button 337 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/15 pdf_button 290 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/16 pdf_button 294 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/18 pdf_button 373 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/19 pdf_button 331 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/20 pdf_button 357 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/21 pdf_button 360 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/22 pdf_button 447 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/23 pdf_button 237 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/24 pdf_button 354 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/25 pdf_button 416 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/26 pdf_button 282 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/27 pdf_button 406 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/28 pdf_button 316 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/29 pdf_button 283 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/30 pdf_button 281 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/31 pdf_button 288 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/32 pdf_button 280 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/33 pdf_button 358 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/34 pdf_button 305 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/35 pdf_button 334 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/36 pdf_button 332 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/37 pdf_button 332 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/38 pdf_button 339 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/39 pdf_button 440 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/40 pdf_button 339 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/41 pdf_button 304 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/42 pdf_button 300 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/43 pdf_button 258 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/44 pdf_button 343 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/45 pdf_button 322 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/46 pdf_button 302 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/47 pdf_button 282 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/48 pdf_button 271 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/49 pdf_button 438 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/50 pdf_button 298 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/51 pdf_button 290 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/52 pdf_button 305 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/53 pdf_button 307 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/54 pdf_button 305 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/55 pdf_button 429 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/56 pdf_button 287 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/57 pdf_button 256 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/58 pdf_button 361 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/59 pdf_button 355 kB
3. 4. 2016 Faktúra č. 2016/60 pdf_button 278 kB
14. 4. 2016
Faktúra č. 2016/61 pdf_button 370 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/62 pdf_button 309 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/63 pdf_button 272 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/64 pdf_button 350 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/65 pdf_button 312 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/66 pdf_button 322 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/67 pdf_button 261 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/68 pdf_button 292 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/69 pdf_button 312 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/70 pdf_button 277 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/71 pdf_button 267 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/72 pdf_button 290 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/73 pdf_button 287 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/74 pdf_button 284 kB
14. 4. 2016 Faktúra č. 2016/75 pdf_button 290 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/76 pdf_button 236 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/77 pdf_button 290 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/78 pdf_button 429 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/79 pdf_button 299 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/80 pdf_button 405 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/81 pdf_button 344 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/82 pdf_button 308 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/83 pdf_button 364 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/84 pdf_button 359 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/85 pdf_button 297 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/86 pdf_button 287 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/87 pdf_button 289 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/88 pdf_button 362 kB
4. 5. 2016 Faktúra č. 2016/89 pdf_button 301 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/90 pdf_button 305 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/91 pdf_button 265 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/92 pdf_button 403 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/93 pdf_button 295 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/94 pdf_button 296 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/95 pdf_button 289 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/96 pdf_button 439 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/97 pdf_button 288 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/98 pdf_button 280 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/99 pdf_button 278 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/100 pdf_button 279 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/101 pdf_button 280 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/102 pdf_button 411 kB
11. 5. 2016 Faktúra č. 2016/103 pdf_button 501 kB
20. 5. 2016 Faktúra č. 2016/104 pdf_button 358 kB
20. 5. 2016 Faktúra č. 2016/105 pdf_button 360 kB
20. 5. 2016 Faktúra č. 2016/106 pdf_button 353 kB
20. 5. 2016 Faktúra č. 2016/107 pdf_button 356 kB
20. 5. 2016 Faktúra č. 2016/108 pdf_button 303 kB
20. 5. 2016 Faktúra č. 2016/109 pdf_button 339 kB
20. 5. 2016 Faktúra č. 2016/110 pdf_button 308 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/111 pdf_button 298 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/112 pdf_button 298 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/113 pdf_button 263 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/114 pdf_button 360 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/115 pdf_button 285 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/116 pdf_button 302 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/117 pdf_button 273 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/118 pdf_button 276 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/119 pdf_button 290 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/120 pdf_button 290 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/121 pdf_button 290 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/122 pdf_button 275 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/123 pdf_button 375 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/124 pdf_button 302 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/126 pdf_button 429 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/127 pdf_button 411 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/128 pdf_button 292 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/129 pdf_button 345 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/130 pdf_button 371 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/131 pdf_button 368 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/132 pdf_button 373 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/133 pdf_button 371 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/134 pdf_button 362 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/135 pdf_button 289 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/136 pdf_button 493 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/137 pdf_button 295 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/138 pdf_button 276 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/139 pdf_button 290 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/140 pdf_button 241 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/141 pdf_button 315 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/142 pdf_button 305 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/143 pdf_button 278 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/144 pdf_button 275 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/145 pdf_button 373 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/146 pdf_button 292 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/147 pdf_button 687 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/148 pdf_button 378 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/149 pdf_button 559 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/150 pdf_button 333 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/151 pdf_button 302 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/152 pdf_button 296 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/153 pdf_button 356 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/154 pdf_button 360 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/155 pdf_button 359 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/156 pdf_button 361 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/157 pdf_button 359 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/158 pdf_button 363 kB
20. 6. 2016 Faktúra č. 2016/159 pdf_button 244 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/160 pdf_button 284 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/161 pdf_button 295 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/162 pdf_button 259 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/163 pdf_button 259 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/164 pdf_button 275 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/165 pdf_button 282 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/166 pdf_button 258 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/167 pdf_button 267 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/168 pdf_button 251 kB
17. 8. 2016 Faktúra č. 2016/169 pdf_button 236 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/170 pdf_button 255 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/171 pdf_button 356 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/172 pdf_button 353 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/173 pdf_button 354 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/174 pdf_button 351 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/175 pdf_button 357 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/176 pdf_button 349 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/177 pdf_button 455 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/178 pdf_button 326 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/179 pdf_button 332 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/180 pdf_button 714 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/181 pdf_button 266 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/182 pdf_button 325 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/183 pdf_button 246 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/184 pdf_button 314 kB
25. 8. 2016 Faktúra č. 2016/185 pdf_button 227 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/186 pdf_button 310 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/187 pdf_button 279 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/188 pdf_button 283 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/189 pdf_button 266 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/190 pdf_button 284 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/191 pdf_button 298 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/192 pdf_button 298 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/193 pdf_button 357 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/194 pdf_button 372 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/195 pdf_button 241 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/196 pdf_button 327 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/197 pdf_button 348 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/198 pdf_button 354 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/199 pdf_button 348 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/200 pdf_button 350 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/201 pdf_button 345 kB
28. 9. 2016 Faktúra č. 2016/202 pdf_button 341 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/203 pdf_button 517 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/204 pdf_button 291 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/205 pdf_button 256 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/206 pdf_button 232 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/207 pdf_button 283 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/208 pdf_button 304 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/209 pdf_button 305 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/210 pdf_button 257 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/211 pdf_button 368 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/212 pdf_button 264 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/213 pdf_button 254 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/214 pdf_button 352 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/215 pdf_button 357 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/216 pdf_button 344 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/217 pdf_button 346 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/218 pdf_button 351 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/219 pdf_button 350 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/220 pdf_button 278 kB
13. 10. 2016 Faktúra č. 2016/221 pdf_button 359 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/222 pdf_button 327 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/223 pdf_button 298 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/224 pdf_button 288 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/225 pdf_button 267 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/226 pdf_button 286 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/227 pdf_button 246 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/228 pdf_button 261 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/229 pdf_button 256 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/230 pdf_button 292 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/231 pdf_button 293 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/232 pdf_button 278 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/233 pdf_button 387 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/234 pdf_button 307 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/235 pdf_button 259 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/236 pdf_button 295 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/237 pdf_button 292 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/238 pdf_button 255 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/239 pdf_button 246 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/240 pdf_button 380 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/241 pdf_button 235 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/242 pdf_button 333 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/243 pdf_button 342 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/244 pdf_button 341 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/245 pdf_button 344 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/246 pdf_button 343 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/247 pdf_button 321 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/248 pdf_button 258 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/249 pdf_button 284 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/250 pdf_button 296 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/251 pdf_button 279 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/252 pdf_button 281 kB
1. 12. 2016 Faktúra č. 2016/253 pdf_button 287 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/254 pdf_button 327 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/255
pdf_button 246 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/256 pdf_button 279 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/257 pdf_button 274 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/258 pdf_button 270 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/259 pdf_button 231 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/260 pdf_button 355 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/261 pdf_button 244 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/262 pdf_button 241 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/263 pdf_button 361 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/264 pdf_button 438 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/265 pdf_button 282 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/266 pdf_button 277 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/267 pdf_button 359 kB
14. 12. 2016 Faktúra č. 2016/268 pdf_button 370 kB
4. 1. 2016
Faktúra č. 2016/269 pdf_button 327 kB
4. 1. 2016 Faktúra č. 2016/270 pdf_button 292 kB
4. 1. 2016 Faktúra č. 2016/271 pdf_button 253 kB
4. 1. 2016 Faktúra č. 2016/272 pdf_button 274 kB
4. 1. 2016 Faktúra č. 2016/273 pdf_button 248 kB
4. 1. 2016 Faktúra č. 2016/274 pdf_button 217 kB
4. 1. 2016 Faktúra č. 2016/275 pdf_button 281 kB
4. 1. 2016 Faktúra č. 2016/276 pdf_button 266 kB

 

  Späť na faktúry  
 

Meniny

Dnes má meniny: Jakub
Zajtra: Anna

Počet návštev

Ste návštevník číslo
199051
DnesDnes51
VčeraVčera94
Tento týždeňTento týždeň389
Tento mesiacTento mesiac2641
CelkovoCelkovo199051
Statistik created: 2024-07-25T06:26:03+02:00
44.192.44.30