Stránka je momentálne vo výstavbe. Na obsahu sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.
PDF Tlačiť

Vitajte na oficiálnej stránke obce Pozba.

Üdvözöljük Pozba község hivatalos honlapján.

 

Oznam web

 

Stránka je momentálne vo výstavbe. Na obsahu sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

 

Počet obyvateľov obce:508

Rozloha: 941 ha

 

 Obec Pozba sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Nové Zámky, rozprestierajúc sa na Podunajskej pahorkatine, z ktorej na územie zasahuje Hronská pahorkatina prostredníctvom svojej západnej časti  Bešianskej pahorkatiny. Tvar katastra obce je pretiahnutý v smere sever – juh. Obec má v okrese Nové Zámky takmer okrajovú polohu, susedí na juh s obcou Dedinka, na západe s obcami Podhájska, Veľké Lovce. Na severe a severozápade hraničí obcou Trávnica. Susediacou obcou na východ je Bardoňovo.

 

Okresné mesto Nové Zámky je vzdialené 32 km.  

V blízkosti obce sa nachádzajú mestá:

  • Šurany,
  • Nové Zámky,
  • Levice,
  • Vráble,
  • Nitra.

Územnosprávne patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Potenciálnu prírodnú vegetáciu tvoria jaseňové, brestové a dubové lesy.

V západnej časti sa nachádzajú  vinice.

Priestorovo je naviazaná na západo-východnú os, ktorú tvorí cesta II/580 Šurany – Kalná nad Hronom, spájajúca cestu I/75 Šaľa – Nové Zámky a cestu I/51 Nitra – Levice.

Územím obce prechádza elektrifikovaná železničná trať č. 150 spájajúca Nové Zámky – Zvolen.

Veľkosťou plochy katastrálneho územia patrí obec Pozba k menším obciam okresu Nové Zámky.

Prírodné pomery obce sú ovplyvnené geologickými pomermi a charakterom reliéfu. Dominantný je reliéf nižinných pahorkatín, ktoré sú na území mierne až stredne členité a ich nadmorské výšky sa pohybujú v rozpätí 156 – 253 m.

Z klimatického hľadiska leží obec v teplej klimatickej oblasti v teplom mierne suchom okrsku s miernou zimou . Vodstvo obce charakterizuje z vodných tokov potok Liska, pretekajúci intravilánom z východu smerom na západ. Z pôdnych typov prevládajú územia černozeme hnedozemné a čiernicové zo spraší a spršových hlín.

V katastrálnom území sa síce nenachádza žiadne chránené územie ale súčasťou ochrany prírody je tu chránený strom 400 ročný dub cerový / Quercus cerris /, označený ako Tankošký cer. Predmetom ochrany je jeho vedecko – výskumný a kultúrny význam.


<div id="MapaMapySk"><a href="http://www.mapa-mapy.sk" title="www.mapa-mapy.sk">mapy</a></div>
<script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://www.mapa-mapy.sk/widgets.js"></script>
<script type="text/javascript">
webMap.width="400px";
webMap.height="400px";
webMap.centerLat=48.113620537867924;
webMap.centerLng=18.3856201171875;
webMap.type=3;
webMap.zoom=14;
webMap.typeControl=0;
webMap.controler=3;
webMap.overview=0;
webMap.marker=0;
if (document.characterSet) { webMap.charSet = document.characterSet; } else if (document.charset) { webMap.charSet = document.charset; } else { webMap.charSet = null; }
webMap.createMap();
</script>
 

Meniny

Dnes má meniny: Jakub
Zajtra: Anna

Počet návštev

Ste návštevník číslo
199049
DnesDnes49
VčeraVčera94
Tento týždeňTento týždeň387
Tento mesiacTento mesiac2639
CelkovoCelkovo199049
Statistik created: 2024-07-25T06:26:03+02:00
44.192.44.30