PDF Tlačiť


Upozornenie!!! Z dôvodu rôznorodosti internetových aplikácií je možné, že sa Vám nepodarí zobraziť jednotlivé faktúry priamo v prehliadači. V prípade tohoto problému si stiahnite dokument kliknutím na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "uložiť odkaz ako...". Za pochopenie ďakujeme.

Dátum vyvesenia Číslo / Názov faktúry Veľkosť dokumentu
23. 6. 2014
Faktúra č. 201401 pdf_button 58 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201402 pdf_button 65 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201403 pdf_button 63 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201404 pdf_button 58 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201405 pdf_button 58 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201406 pdf_button 68 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201407 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201408 pdf_button 71 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201409 pdf_button 57 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201410 pdf_button 73 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201411 pdf_button 71 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201412 pdf_button 61 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201413 pdf_button 70 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201414 pdf_button 67 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201415 pdf_button 56 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201416 pdf_button 58 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201417 pdf_button 70 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201418 pdf_button 68 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201419 pdf_button 65 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201420 pdf_button 72 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201421 pdf_button 70 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201422 pdf_button 60 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201423 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201424 pdf_button 68 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201425 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201426 pdf_button 77 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201427 pdf_button 57 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201428 pdf_button 72 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201429 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201430 pdf_button 60 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201431 pdf_button 59 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201432 pdf_button 53 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201433 pdf_button 80 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201434 pdf_button 70 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201435 pdf_button 66 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201436 pdf_button 68 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201437 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201438 pdf_button 70 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201439 pdf_button 62 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201440 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201442 pdf_button 54 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201443 pdf_button 65 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201444 pdf_button 64 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201445 pdf_button 65 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201446 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201447 pdf_button 55 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201448 pdf_button 79 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201449 pdf_button 57 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201450 pdf_button 58 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201451 pdf_button 67 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201452 pdf_button 67 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201453 pdf_button 62 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201455 pdf_button 68 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201456 pdf_button 67 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201457 pdf_button 66 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201458 pdf_button 60 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201459 pdf_button 64 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201460 pdf_button 66 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201461 pdf_button 56 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201462 pdf_button 57 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201463 pdf_button 71 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201464 pdf_button 77 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201465 pdf_button 62 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201466 pdf_button 55 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201467 pdf_button 71 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201468 pdf_button 63 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201469 pdf_button 60 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201470 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201471 pdf_button 67 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201472 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201473 pdf_button 69 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201474 pdf_button 67 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201475 pdf_button 65 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201476 pdf_button 62 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201477 pdf_button 62 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201478 pdf_button 74 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201479 pdf_button 68 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201480 pdf_button 59 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201481 pdf_button 57 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201482 pdf_button 57 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201483 pdf_button 61 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201484 pdf_button 73 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201485 pdf_button 54 kB
23. 6. 2014
Faktúra č. 201486 pdf_button 63 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1401 pdf_button 70 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1402 pdf_button 59 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1403 pdf_button 72 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1404 pdf_button 60 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1405 pdf_button 73 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1406 pdf_button 68 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1407 pdf_button 57 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1408 pdf_button 68 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1409 pdf_button 56 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1410 pdf_button 67 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1411 pdf_button 68 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1412 pdf_button 61 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1413 pdf_button 70 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1414 pdf_button 58 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1415 pdf_button 65 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1416 pdf_button 60 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1417 pdf_button 65 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1418 pdf_button 71 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1419 pdf_button 57 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1420 pdf_button 71 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1421 pdf_button 56 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1422 pdf_button 69 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1423 pdf_button 57 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1424 pdf_button 69 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1425 pdf_button 66 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1426 pdf_button 57 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1427 pdf_button 69 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1428 pdf_button 55 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1429 pdf_button 69 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1430 pdf_button 63 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1431 pdf_button 62 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1432 pdf_button 67 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1433 pdf_button 62 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1434 pdf_button 60 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1435 pdf_button 68 kB
24. 6. 2014
Faktúra č. 1436 pdf_button 65 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201487 pdf_button 62 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201487 pdf_button 62 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201488 pdf_button 59 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201489 pdf_button 63 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201490 pdf_button 63 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201491 pdf_button 70 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201492 pdf_button 66 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201493 pdf_button 67 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201494 pdf_button 65 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201495 pdf_button 65 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201496 pdf_button 66 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201497 pdf_button 66 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201498 pdf_button 104 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 201499 pdf_button 54 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014100 pdf_button 77 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014101 pdf_button 69 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014102 pdf_button 73 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014103 pdf_button 52 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014104 pdf_button 65 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014105 pdf_button 59 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014106 pdf_button 57 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014107 pdf_button 72 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014108 pdf_button 70 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014109 pdf_button 68 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014110 pdf_button 68 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014111 pdf_button 68 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014112 pdf_button 69 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014113 pdf_button 67 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014114 pdf_button 67 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014115 pdf_button 57 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014116 pdf_button 63 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014117 pdf_button 76 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014118 pdf_button 73 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014119 pdf_button 58 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014120 pdf_button 58 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014121 pdf_button 68 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014122 pdf_button 65 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014123 pdf_button 67 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014124 pdf_button 66 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014125 pdf_button 66 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014126 pdf_button 66 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014127 pdf_button 66 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014128 pdf_button 65 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014129 pdf_button 62 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014130 pdf_button 63 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014131 pdf_button 69 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014132 pdf_button 69 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014133 pdf_button 58 kB
27. 8. 2014
Faktúra č. 2014134 pdf_button 64 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014135 pdf_button 75 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014136 pdf_button 64 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014138 pdf_button 58 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014139 pdf_button 76 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014140 pdf_button 73 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014141 pdf_button 71 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014142 pdf_button 64 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014143 pdf_button 70 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014144 pdf_button 70 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014145 pdf_button 70 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014146 pdf_button 70 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014147 pdf_button 71 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014148 pdf_button 63 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014149 pdf_button 67 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014150 pdf_button 53 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014151 pdf_button 62 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014153 pdf_button 58 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014154 pdf_button 46 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014155 pdf_button 74 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014156 pdf_button 69 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014157 pdf_button 62 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014158 pdf_button 65 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014159 pdf_button 71 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014160 pdf_button 66 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014161 pdf_button 65 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014162 pdf_button 67 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014163 pdf_button 71 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014164 pdf_button 72 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014165 pdf_button 72 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014166 pdf_button 71 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014167 pdf_button 72 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014168 pdf_button 75 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014169 pdf_button 62 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014170 pdf_button 62 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014173 pdf_button 60 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014174 pdf_button 141 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014175 pdf_button 153 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014176 pdf_button 59 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014177 pdf_button 66 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014178 pdf_button 69 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014179 pdf_button 69 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014180 pdf_button 69 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014181 pdf_button 69 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014182 pdf_button 69 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014183 pdf_button 71 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014184 pdf_button 67 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014185 pdf_button 59 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014186 pdf_button 59 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014187 pdf_button 65 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014188 pdf_button 72 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014189 pdf_button 63 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014192 pdf_button 58 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014193 pdf_button 68 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014194 pdf_button 57 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014195 pdf_button 57 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014196 pdf_button 68 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014197 pdf_button 71 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014198 pdf_button 51 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014199 pdf_button 69 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014200 pdf_button 71 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014201 pdf_button 69 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014202 pdf_button 68 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014203 pdf_button 64 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014205 pdf_button 59 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014206 pdf_button 70 kB
1. 6. 2015
Faktúra č. 2014208 pdf_button 72 kB

 

  Späť na faktúry  
 

Meniny

Dnes má meniny: Jakub
Zajtra: Anna

Počet návštev

Ste návštevník číslo
199051
DnesDnes51
VčeraVčera94
Tento týždeňTento týždeň389
Tento mesiacTento mesiac2641
CelkovoCelkovo199051
Statistik created: 2024-07-25T06:26:03+02:00
44.192.44.30