Tlačiť

Výročnú správu obce Pozba za rok 2014 si môžete stiahnnuť vo formáte PDF kliknutím na tento text.

VyrocnaSprava2014-001VyrocnaSprava2014-002
VyrocnaSprava2014-003
VyrocnaSprava2014-004
VyrocnaSprava2014-005
VyrocnaSprava2014-006
VyrocnaSprava2014-007
VyrocnaSprava2014-008
VyrocnaSprava2014-009